Egskeiding is 'n belangrike gebeurtenis vir almal. Daarom is ons egskeidingsadvokate beskikbaar vir persoonlike advies. Die eerste stap in die skeiding is om 'n egskeidingsadvokaat aan te stel. 'N Egskeiding word deur die regter uitgespreek en slegs 'n advokaat mag 'n egskeidingsversoek by die hof indien. Daar is verskillende regsaspekte aan die egskeidingsprosedures wat deur die hof beslis word. Voorbeelde van hierdie regsaspekte is ...

HULP MET U VERSKEIDING nodig?
KONTAK ASSEBLIEF ONS DIVERSIEREGTE

Egskeidingsadvokaat

Egskeiding is 'n belangrike gebeurtenis vir almal.
Daarom is ons egskeidingsadvokate beskikbaar vir u met persoonlike advies.

Vinnige kieslys

Die eerste stap in die skeiding is om 'n egskeidingsadvokaat aan te stel. 'N Egskeiding word deur die regter uitgespreek en slegs 'n prokureur mag 'n egskeidingsversoek by die hof indien. Daar is verskillende regsaspekte aan die egskeidingsprosedures wat deur die hof beslis word. Voorbeelde van hierdie regsaspekte is:

• Hoe word u gesamentlike bates verdeel?
• Is u gewese maat op 'n gedeelte van u pensioen geregtig?
• Wat is die belastinggevolge van u egskeiding?
• Is u maat geregtig op huweliksondersteuning?
• As dit die geval is, hoeveel kos hierdie onderhoudsgeld?
• En as u kinders het, hoe word kontak met hulle gereël?

Aylin Selamet

Aylin Selamet

Prokureur-by-wet

 Bel +31 (0) 40 369 06 80

Hoekom kies Law & More?

Maklik toeganklik

Maklik toeganklik

Law & More is van Maandag tot Vrydag beskikbaar
van 08:00 tot 22:00 en oor naweke van 09:00 tot 17:00

Goeie en vinnige kommunikasie

Goeie en vinnige kommunikasie

Ons prokureurs luister na u saak en kom na vore
met 'n toepaslike plan van aksie

Persoonlike benadering

Persoonlike benadering

Ons werkmetode verseker dat 100% van ons kliënte ons aanbeveel en dat ons gemiddeld 'n 9.4 beoordeel

"Law & More prokureurs

betrokke is en

kan empatie hê met

die kliënt se probleem"

Stap-vir-stap plan van ons egskeidingsadvokate

As u met ons firma skakel, sal een van ons ervare advokate direk met u praat. Law & More onderskei hom van ander prokureursfirmas omdat ons nie 'n sekretariële kantoor het nie, wat verseker dat ons kort kommunikasie met ons kliënte het. As u telefonies met ons advokate in verbinding tree in verband met 'n egskeiding, sal hulle u eers 'n aantal vrae stel. Ons sal u dan na ons kantoor in Eindhoven nooi, sodat ons u kan leer ken. As u wil, kan die afspraak ook per telefoon- of videokonferensie plaasvind.

Inleidende vergadering

• Tydens hierdie eerste afspraak kan u u verhaal vertel en ons kyk na die agtergrond van u situasie. Ons gespesialiseerde egskeidingsadvokate sal ook die nodige vrae vra.
• Ons bespreek dan die spesifieke stappe wat u moet neem in u situasie en bespreek dit duidelik.
• Daarbenewens sal ons tydens hierdie vergadering aandui hoe 'n egskeidingsproses daar uitsien, wat u kan verwag, hoe lank die prosedure oor die algemeen sal duur, watter dokumente ons benodig, ens.
• Op hierdie manier sal u 'n goeie idee hê en weet wat aan die kom is. Die eerste halfuur van hierdie vergadering is gratis. As u tydens die vergadering besluit dat u deur een van ons ervare egskeidingsadvokate gehelp wil word, sal ons van u besonderhede opneem om 'n verbinteniskontrak op te stel.

Benodig u 'n egskeidingsadvokaat?

Kinderondersteuning

Kinderondersteuning

'N Egskeiding het 'n groot invloed op kinders. Daarom heg ons baie waarde aan die belange van u kinders

Versoek om egskeiding

Versoek om egskeiding

Ons het 'n persoonlike benadering en werk saam met u om 'n geskikte oplossing te kry

Vennootskappe

Vennootskappe

Gaan u betaling betaal of onderhoud ontvang? En hoeveel? Ons begelei en help u hiermee

Leef apart

Leef apart

Wil u apart woon? Ons help u

Opdragooreenkoms

Na die eerste vergadering sal u onmiddellik 'n opdragooreenkoms per e-pos van ons ontvang. Hierdie ooreenkoms bepaal byvoorbeeld dat ons u sal adviseer en bystaan ​​tydens u egskeiding. Ons sal ook die algemene bepalings en voorwaardes wat op ons dienste van toepassing is, aan u stuur. U kan die opdragooreenkoms digitaal onderteken.

Na

Ons ervare egskeidingsadvokate sal dadelik aan u saak begin werk as ons die ondertekende ooreenkoms van die opdrag ontvang. By Law & More, sal u op hoogte gehou word van al die stappe wat u egskeidingsadvokaat vir u neem. Uiteraard sal alle stappe eers met u gekoördineer word.

In die praktyk is die eerste stap dikwels om 'n brief met u egskeiding na u maat te stuur. As hy of sy reeds 'n egskeidingsadvokaat het, word die brief aan sy of haar prokureur gerig.

In hierdie brief dui ons aan dat u van u maat wil skei en dat hy of sy aangeraai word om 'n prokureur te kry as hy of sy dit nog nie gedoen het nie. As u maat reeds 'n prokureur het en ons die brief aan sy of haar prokureur rig, sal u gewoonlik 'n brief stuur met u wense ten opsigte van byvoorbeeld die kinders, die huis, die inhoud, ens.

Die advokaat van u maat kan dan op hierdie brief reageer en die wense van u maat uitspreek. In sommige gevalle word 'n vierwegvergadering beplan, waartydens ons probeer om 'n ooreenkoms te bereik.

As dit onmoontlik is om 'n ooreenkoms met u maat te bereik, kan ons ook die egskeidingsaansoek direk by die hof indien. Op hierdie manier begin die prosedure.

• Is u 'n individuele persoon?
• Benodig u regsadvies?
• Wil u 'n duidelike insig hê in u regsposisie?

Kontak ons ​​direk via die knoppie.
Ons sal u so gou as moontlik terugbel.

Benodig u 'n egskeidingsadvokaat?

Wat moet ek na die egskeidingsadvokaat neem?

Om 'n egskeidingsprosedure so gou moontlik na die inleidende vergadering te begin, is 'n aantal dokumente nodig. Die onderstaande lys gee 'n aanduiding van die benodigde dokumente. Nie alle dokumente is nodig vir alle egskeidings nie. U egskeidingsadvokaat sal in u spesifieke geval aandui watter dokumente u benodig om u egskeiding te reël. In beginsel is die volgende dokumente nodig:

• Die huweliksboekie of die saamwoonooreenkoms.
• 'n Dokument met 'n huweliksvoorwaardelike of vennootskapsooreenkoms. Dit is nie van toepassing as u binne 'n gemeenskap van goedere getroud is nie.
• Die verbandakte en verwante korrespondensie of die huurooreenkoms van die huis.
• Oorsig van bankrekeninge, spaarrekeninge, beleggingsrekeninge.
• Jaarstate, betaalstrokies en voordeelstate.
• Die laaste drie inkomstebelastingopgawes.
• As u 'n maatskappy het, is die laaste drie jaarrekeninge.
• Gesondheidsversekeringspolis.
• Oorsig van versekerings: in watter naam is die versekerings?
• Inligting oor opgelope pensioene. Waar is die pensioen tydens die huwelik opgebou? Wie was die kliënte?
• As daar skuld is: versamel die stawende dokumente en die bedrag en duur van die skuld.

Ons egskeidingsadvokate ondersteun u

As u wil hê dat die egskeidingsprosedures vinnig moet begin, is dit verstandig om hierdie dokumente vooraf in te samel. U prokureur kan dan onmiddellik na die inleidende vergadering aan u saak werk!

Egskeiding en kinders

Wanneer kinders betrokke is, is dit belangrik dat hul behoeftes ook in ag geneem word. Ons verseker dat hierdie behoeftes soveel moontlik in ag geneem word. Ons egskeidingsadvokate kan saam met u 'n ouerplan opstel waarin die verdeling van die sorg vir u kinders na die egskeiding vasgestel word. Ons kan ook die bedrag van die kinderondersteuning wat u moet betaal of ontvang, bereken.

Is u reeds geskei en het u 'n konflik oor byvoorbeeld die nakoming van lewensmaat of kinderondersteuning? Of het u rede om te glo dat u gewese maat nou genoeg geld het om na homself om te sien? Ook in hierdie gevalle kan ons egskeidingsadvokate u regshulp verleen.

Vrae wat gereeld gevra word, skei

Law & More werk op grond van 'n uurtarief. Ons uurtarief is € 195, uitgesluit 21% BTW. Die eerste halfuur-konsultasie is gratis. Law & More werk nie op grond van gesubsidieerde hulp nie.

Die prokureurs by Law & More is betrokke by u probleme. Ons kyk na u situasie en bestudeer dan u regsposisie. Saam met u soek ons ​​na 'n volhoubare oplossing vir u dispuut of probleem.

As u instem, kan u 'n gesamentlike prokureur huur. In daardie geval kan die hof die egskeiding binne enkele weke per bevel uitspreek. As u nie saamstem nie, sal elkeen van u sy eie advokaat moet kry. In daardie geval kan 'n egskeiding maande duur.

As u kies vir 'n gesamentlike egskeiding, is daar geen hofsitting nodig nie. 'N Eensydige egskeiding word tydens 'n hofsitting behandel.

In bemiddeling probeer u om saam met die ander party 'n oplossing te vind onder toesig van 'n bemiddelaar. Solank as wat aan beide kante die bereidheid is om na 'n oplossing te soek, het bemiddeling die kans om te slaag.

'N Bemiddelingsproses bestaan ​​uit: 'n inname-onderhoud en verskeie sessies om tot 'n ooreenkoms te kom. As 'n ooreenkoms bereik word, word die gemaakte ooreenkomste skriftelik neergelê.

U is geskei van die datum waarop die besluit om die egskeiding uit te spreek in die registers van die burgerregister van die munisipaliteit waar u getroud is, opgeneem is.

U kan die hof vra om die (manier van) verdeling van die huweliksgemeenskap tussen u en u gewese maat te bepaal.

As u binne gemeenskap van goedere getroud is, kan u hierdie dinge met die helfte verdeel of dit van die ander persoon neem om die waarde daarvan in ag te neem.

Die vertrekpunt is dat u in die gesamentlike woning kan bly woon, mits u finansieel in staat is om die helfte van enige meerwaarde aan u gewese maat te betaal en u gewese vennoot vry te stel van aanspreeklikheid vir verbandlenings.

U kan die finansiële skikking van 'n verhouding buite die hof reël. As u kinders saam het oor wie albei gesag het, is u wetlik verplig om 'n ouerskapplan op te stel.

Die koste van die advokaat hang af van die tyd wat aan u saak bestee word. Die koste van die hof is € 309 (hofgeld). Die balju se gelde vir die betekening van die egskeidingsversoek beloop ongeveer € 100.

Die statutêre regulasie (pensioenvereffening) beteken dat u geregtig is op die betaling van 50% van die ouderdomspensioen wat u eksmaat tydens die huwelik opgebou het. As albei vennote daartoe instem, kan u u aanspraak op ouderdomspensioen en vennootspensioen omskakel in u eie onafhanklike reg op ouderdomspensioen (omskakeling) of kies vir 'n ander verdeling.

'N Egskeidingsooreenkoms is 'n ooreenkoms tussen eks-vennote waarin u ooreenkomste kan sluit wanneer u skei. U kan byvoorbeeld finansiële reëlings tref, reëlings rakende die kinders en onderhoudskostes. As die egskeidingsooreenkoms deel uitmaak van die hofbevel, is dit wetlik afdwingbaar.

As die egskeidingsooreenkoms deel uitmaak van die hofbevel, bied die egskeidingsooreenkoms 'n afdwingbare titel. Dit is dan wetlik afdwingbaar.

Alles in die huis, skuur, tuin en motorhuis is deel van die inhoud. Dit geld ook vir die motor of ander voertuie. Dit word dikwels afsonderlik in die verbond genoem. Wat nie tot die inhoud behoort nie, is gekoppelde goedere, ingeboude toestelle in die kombuis en byvoorbeeld neergelegde vloere.

Wanneer u in 'n gemeenskap van goedere getroud is, word in beginsel alle bates en skuld van u en u maat saamgevoeg. In die geval van 'n egskeiding word alle bates en skuld in beginsel gelykop tussen u gedeel. Soms kan sekere dinge uitgesluit word, soos 'n geskenk of erfenis.

Maar pasop: sedert 2018 is die standaard om in 'n beperkte gemeenskap van goedere te trou. Dit beteken dat die bates wat voor die huwelik opgehoop is nie by die gemeenskap ingesluit is nie. Slegs die bates wat die getroude vennote tydens die huwelik ophoop, word gemeenskaplike eiendom. Alles wat 'n persoon voor die huwelik privaat besit, word dus uitgesluit. Alles wat na die huwelik ontstaan ​​in terme van besittings en / of skuld, word die eiendom van beide partye. Daarbenewens bly geskenke en erfporsies persoonlike eiendom, ook tydens die huwelik. 'N Huis kan 'n uitsondering hierop wees as dit gesamentlik voor die huwelik gekoop is.

Toe u trou, het u gekies om u bates en skuld apart te hou. As u wil skei, moet u rekening hou met skikkings of ander ooreengekome reëlings.

Skikkingsklousules is ooreenkomste oor die vereffening of verdeling van sekere inkomste en waardes. Daar is twee vorme van vereffening: 1) Periodieke vereffeningsklousule: aan die einde van elke jaar word die oorblywende bespaarde saldo op die rekening (e) regverdig verdeel. Die keuse word gemaak om die private bates apart te hou. Die skikking vind plaas nadat die vaste koste van die gesamentlik opgeboude kapitaal afgetrek is. 2) Finale skikkingsklousule: In die geval van 'n egskeiding is dit ook moontlik om van die finale skikkingsklousule gebruik te maak. U en u maat verdeel dan die gesamentlike bates op dieselfde manier asof u binne gemeenskap van goedere getroud is. U kan kies watter bates nie by die afdeling ingesluit word nie.

Sommige bates word nie outomaties gekenmerk as gesamentlike eiendom van u en u maat nie. Hierdie items hoef moontlik nie tydens 'n egskeiding ingesluit te word nie. Erfenisse of geskenke bly ook buite die gemeenskap van goedere sedert 1 Januarie 2018. Voor 1 Januarie 2018 moes 'n uitsluitingsklousule in die geskenkakte of testament opgeneem word.

Die regter besluit wie mag na die egskeiding in die huis bly woon, ingeval u albei daar wil bly woon. Die kontrak met die behuisingsvereniging of verhuurder moet dan verander word, met die persoon wat die reg verleen is om daar te woon as die enigste huurder. Hierdie persoon is dan ook verantwoordelik vir die betaling van die huur en ander koste.

Egskeidingsadvokaat
Egskeidingsadvokaat

Vrae oor alimentasie

Die onderhoudsverrigtinge begin met die indiening van 'n versoekskrif. Die hof sal dan die ander party die geleentheid bied om 'n verweer in te dien. As dit gedoen word, sal die verrigtinge aangehoor word. Die hof sal dan 'n skriftelike uitspraak lewer.

U is geregtig op huweliksondersteuning as u getroud is of 'n geregistreerde vennootskap aangegaan het en u nie selfstandig kan onderhou nie.

U kan u gewese vennoot van wanbetaling in kennis stel en 'n sperdatum bepaal waarbinne die onderhoud moet betaal word. As u gewese vennoot steeds nie die onderhoud onder die tydsbeperking betaal nie, is dit 'n geval van wanbetaling. As die ooreenkomste oor onderhoud in 'n bevel opgeneem is, het u 'n afdwingbare titel. U kan dan buite die hof alimentasie van u gewese maat verhaal. As dit nie die geval is nie, kan u dit in die hof eis.

Onderhoudsonderhoudsgetroue is belastingaftrekbaar vir die betaler en word as belasbare inkomste vir die ontvanger beskou. Kinders se onderhoude is nie belastingaftrekbaar of belasbaar nie.

Gereelde vrae oor kinders in egskeiding

U kan die hof vra om die koshuis van u kinders by u vas te stel. Die hof sal sodanige beslissing neem wat in die beste belang van u kinders geag word, met inagneming van al die omstandighede van die saak.

As u minderjarige kinders het oor wie u gesamentlike toesig het, is u verplig om 'n ouerskapplan op te stel. Daar moet ooreenkomste getref word oor die hoofhuis van die kinders, die verdeling van die sorg, die manier waarop besluite rakende kinders geneem word, hoe inligting oor kinders uitgeruil word en die verdeling van die koste van die kinders (kinderondersteuning).

Na 'n egskeiding behou albei ouers die ouerlike gesag, tensy die hof besluit dat die gesamentlike ouerlike gesag beëindig moet word.

U is geregtig op kinderondersteuning as u self nie voldoende inkomste het om vir u kinders se koste te voorsien nie.

U stem moontlik ooreen met die bedrag van kinder- / maatondersteuning. U kan hierdie ooreenkomste in 'n ooreenkoms opneem. As die hof hierdie ooreenkomste in die egskeidingsbesluit opteken, is dit wetlik afdwingbaar. As u nie tot 'n ooreenkoms kan kom nie, kan u die hof vra om die bedrag van die onderhoud te bepaal. Hierdeur sal die regter verskillende faktore in ag neem, soos inkomste, finansiële vermoë, kinderbegroting en die besoekreëling.

Hierdie besittings is die eiendom van die kinders self. Hulle kan self besluit wat met hulle gebeur en met watter ouer hulle moet gaan. As die kinders te jonk is om hieroor te besluit, moet u en u maat reëlings tref.

As u nie die antwoord op u vraag in ons lys met algemene vrae gevind het nie, kontak asseblief een van ons ervare advokate. Hulle kan u vrae beantwoord en dink graag saam met u!

Wil u weet wat? Law & More kan u as regsfirma in Eindhoven doen?
Kontak ons ​​dan per telefoon +31 40 369 06 80 of stuur 'n e-pos:

Mnr. Tom Meevis, advokaat by Law & More - [e-pos beskerm]
Mnr. Maxim Hodak, advokaat by & More - [e-pos beskerm]

Law & More B.V.