Verandering in oordragbelasting: voorgeregte en beleggers let op! Beeld

Verandering in oordragbelasting: beginners en beleggers let op!

2021 is 'n jaar waarin 'n paar dinge op die gebied van wetgewing en regulasies sal verander. Dit is ook die geval met betrekking tot oordragbelasting. Die Huis van Verteenwoordigers het op 12 November 2020 'n wetsontwerp vir die aanpassing van die oordragbelasting goedgekeur. Die doel van hierdie wetsontwerp is om die posisie van beginners in die huismark ten opsigte van beleggers te verbeter, want beleggers is dikwels te vinnig om 'n huis te koop, veral in (groter) stede. Dit maak dit al hoe moeiliker vir beginners om 'n huis te koop. U kan in hierdie blog lees watter veranderinge vanaf 1 Januarie 2021 vir beide kategorieë sal geld en waarna u as gevolg daarvan moet let.

Verandering in oordragbelasting: voorgeregte en beleggers let op! Beeld

Die twee maatstawwe

Om die bogenoemde doelwit van die wetsontwerp te verwesenlik, word twee veranderings, of ten minste maatreëls, vanaf 2021 op die gebied van oordragbelasting aangebring. Na verwagting sal dit die aantal behuisingstransaksies deur die beginkopers verhoog en verlaag behuisingstransaksies deur beleggers.

Die eerste maatreël in hierdie konteks is van toepassing op beginners en behels kortliks 'n vrystelling van die oordragbelasting. Met ander woorde, beginners hoef vanaf 1 Januarie 2021 nie meer oordragbelasting te betaal nie, sodat die aankoop van 'n huis vir hulle baie goedkoper word. As gevolg van die vrystelling sal die totale koste verbonde aan die aankoop van die huis, afhangende van die toename in waarde van die huise, inderdaad daal. Let wel: die vrystelling is eenmalig en die prys van die huis mag vanaf 400,000 April 1 nie meer as € 2021 1 wees nie. Daarbenewens is die vrystelling slegs van toepassing wanneer die oordrag van die eiendom by die notaris op of na 2021 plaasvind Januarie XNUMX en die oomblik van ondertekening van die koopooreenkoms is nie bepalend nie.

Die ander maatstaf is van toepassing op beleggers en beteken dat die verkryging daarvan vanaf 1 Januarie 2021 teen die hoër algemene koers belas word. Die koers word op genoemde datum van 6% tot 8% verhoog. Anders as beginners, word dit dus duurder vir beleggers om 'n huis te koop. Vir hulle sal die totale koste verbonde aan die aankoop van 'n huis styg as gevolg van die verhoging in die belastingkoers. Terloops, hierdie tarief belas nie net die verkryging van nie-wonings, insluitend besigheidspersele nie, maar ook die verkryging van wonings wat nie gebruik sal word nie of slegs tydelik as hoofwoning gebruik word. In die konteks, volgens die toeligting tot die wetsontwerp op die aanpassing van die oordragbelasting, moet u byvoorbeeld kyk na 'n vakansiehuis, 'n huis wat ouers vir hul kind koop en huise wat nie deur natuurlike persone gekoop word nie, maar deur wettige persone. persone soos behuisingskorporasies.

Voorgereg of belegger?

Maar watter maat moet u in gedagte hou? Met ander woorde, is u 'n voorgereg of 'n belegger? Of iemand eintlik die eienaarskap vir die eerste keer betree en nog nooit 'n huis verkry het nie, kan as die vertrekpunt vir die beantwoording van hierdie vraag beskou word. Wie vir die aanvangsvrystelling kwalifiseer en op wie die verhoging in die omsetbelastingkoers van toepassing is, word egter nie op grond van hierdie kriterium bepaal nie. Dit maak nie saak vir die vrystelling of u as koper al 'n huis besit het nie. Met ander woorde, die huis hoef nie u eerste huis te wees wat in aanmerking kom vir die vrystelling nie.

Die rekening vir die aanpassing van die oordragbelasting gebruik 'n heel ander vertrekpunt. Of u as 'n voorgereg geklassifiseer kan word en dus 'n kans het vir die vrystelling van voorgereg, hang af van drie kumulatiewe kriteria. Die kriteria is soos volg:

  • Die ouderdom van die verkryger. Om as voorgereg beskou te word, moet u tussen 18 en 35 jaar oud wees. Die boonste limiet van 35 word in die wetsontwerp gebruik omdat die AFM se ondersoek getoon het dat dit gemiddeld moeiliker is om die koste vir die koper op 'n laer ouderdom as 35 jaar te dra. Daarbenewens geld die vereiste dat u ouer is vir die toepassing van die vrystelling met die onderste limiet van 18 jaar. Die doel van hierdie ondergrens is om onbehoorlike gebruik van die beginnersvrystelling te voorkom: die regsverteenwoordigers kan nie die vrystelling gebruik wanneer hulle 'n huis in die naam van 'n minderjarige kind koop nie. Verder moet die ouderdomsperk per verkryger toegepas word, selfs in die geval dat een huis gesamentlik deur verskeie verkrygers verkry word. As een van die verkrygers ouer as 15 jaar is, is die volgende op hierdie koper van toepassing: geen vrystelling van sy eie kant nie.
  • Die verkryger het nie voorheen hierdie vrystelling toegepas nie. Soos genoem, mag die vrystelling van die beginners net een keer gebruik word. Om te verseker dat hierdie reël nie oortree word nie, moet u duidelik, ferm en sonder voorbehoud skriftelik verklaar dat u nog nie die aanvangsvrystelling toegepas het nie. Hierdie skriftelike verklaring moet dan aan die burgerlike notaris voorgelê word om gebruik te maak van die vrystelling van die oordragbelasting. In beginsel kan die burgerregtelike notaris op hierdie skriftelike verklaring staatmaak, tensy hy weet dat hierdie verklaring verkeerd uitgereik is. As dit later blyk dat u as verkryger ondanks die verklaring vroeër die vrystelling toegepas het, sal 'n addisionele beoordeling gedoen word.
  • Die gebruik van die huis anders as tydelik as die hoofwoning deur die verkryger. Met ander woorde, die omvang van die vrystelling van die beginners is beperk tot verkrygers wat in die huis sal woon. Wat hierdie voorwaarde betref, is dit ook nodig dat u as verkryger skriftelik, duidelik en sonder voorbehoud verklaar dat die huis anders as tydelik en as hoofwoning gebruik sal word, asook om hierdie skriftelike verklaring by die burgerlike wetlike notaris voor die verkryging as die verkryging deur hom geskied. Tydelike gebruik beteken byvoorbeeld die huur van die huis of die gebruik daarvan as vakansiehuis. Terwyl hoofkoshuis registrasie by die gemeente en die bou van 'n lewe daar insluit (sportaktiwiteite, skool, aanbiddingsplek, kindersorg, vriende, familie) insluit. As u as verkryger die nuwe huis nie as u hoofwoning of eers tydelik vanaf 1 Januarie 2021 gaan gebruik nie, word u steeds teen die algemene koers van 8% belas.

Die beoordeling van hierdie kriteria, en dus die antwoord op die vraag of u in aanmerking kom vir die toepassing van die vrystelling, vind plaas wanneer die huis verkry word. Meer spesifiek, dit is die oomblik waarop die koopakte by die notaris opgestel word. Onmiddellik voor die uitvoering van die notariële akte moet die skriftelike verklaring rakende die tweede en derde voorwaardes ook aan die notaris voorgelê word. Die oomblik waarop die koopooreenkoms onderteken word, is nie relevant vir die uitreiking van die skriftelike verklaring nie, net soos vir die verkryging van die vrystelling van die beginners.

Die aankoop van 'n huis is 'n belangrike stap vir sowel die voorgereg as die belegger. Wil u weet tot watter kategorie u behoort en met watter maatreëls u vanaf 2021 moet rekening hou? Of het u hulp nodig met die opstel van die vereiste verklaring vir die vrystelling? Kontak dan Law & More. Ons prokureurs is kundiges in vaste eiendom en kontraktereg en bied u graag hulp en advies. Ons advokate sal u ook graag help met die opvolgproses, byvoorbeeld as dit kom by die opstel of kontrole van die koopkontrak.

Privaatheid instellings
Ons gebruik webkoekies om jou ervaring te verbeter terwyl ons ons webwerf gebruik. As jy ons Dienste via 'n blaaier gebruik, kan jy koekies deur jou webblaaierinstellings beperk, blokkeer of verwyder. Ons gebruik ook inhoud en skrifte van derde partye wat opsporingstegnologieë kan gebruik. Jy kan selektief jou toestemming hieronder verskaf om sulke derdeparty-inbeddings toe te laat. Vir volledige inligting oor die koekies wat ons gebruik, data wat ons insamel en hoe ons dit verwerk, kyk asseblief na ons Privaatheidsbeleid
Law & More B.V.