Internet-bedrogspul

In die afgelope jaar het die internet opgeneem. Meer en meer spandeer ons tyd in die aanlynwêreld. Met die koms van aanlynbankrekeninge, betaalopsies, markplekke en betalingsversoeke, reël ons toenemend nie net persoonlike, maar ook finansiële sake aanlyn. Dit word gereeld gereël met net een klik op die knoppie. Die internet het ons baie gebring. Ons moet egter nie verkeerd doen nie. Die internet en die vinnige ontwikkeling daarvan hou nie net geriewe in nie, maar hou ook risiko's in. Per slot van rekening lê die bedrogspul op die internet.

Miljoene mense koop en verkoop elke dag waardevolle artikels op die internet. Gewoonlik gaan alles goed en soos verwag is vir albei partye. Maar te dikwels word die wedersydse vertroue deur 'n party geskend en ongelukkig ontstaan ​​die volgende situasie: u betaal volgens die ooreenkomste, maar ontvang dan niks of word u oortuig om u produk vooraf te stuur, maar ontvang nooit 'n betaling nie. Albei gevalle kan 'n bedrogspul wees. Dit is die algemeenste en bekendste vorm van internet-swendelary. Hierdie vorm kom veral voor op aanlyn-handelsplekke, soos eBay, maar ook via advertensies op sosiale media soos Facebook. Boonop het hierdie vorm van internetbedrogspul die sake waarin daar 'n bedrieglike webwinkel is, die sogenaamde fake shop.

Internet-bedrogspul

Internet-swendelary dek egter meer as net “eBay-gevalle”. As u 'n sekere program op u rekenaar gebruik, kan u Internet-swendelary in 'n ander gedaante ondervind. 'N Persoon wat voorgee dat hy 'n werknemer van daardie programonderneming is, kan u oortuig dat die program verouderd is en dat dit sekere veiligheidsrisiko's vir u rekenaar inhou, indien dit glad nie die geval is nie. Vervolgens bied so 'n 'werknemer' u 'n nuwe program aan teen 'n bekostigbare prys. As u instem en betaal, sal die “werknemer” u inlig dat die betaling ongelukkig nie suksesvol was nie, en u moet die betaling weer doen. Alhoewel alle betalings korrek gedoen is en die geld verskeie kere vir dieselfde “program” ontvang is, sal die sogenaamde “werknemer” voortgaan om hierdie truuk te doen, solank u aanhou betaal. U kan ook dieselfde truuk in 'n klantediensbaadjie teëkom.

Bedrog is strafbaar ingevolge artikel 326 van die Nederlandse Strafwet. Nie elke situasie kan egter as so 'n bedrogspul geklassifiseer word nie. Dit is nodig dat u as slagoffer mislei is om goedere of geld te oorhandig. Misleiding kan ontstaan ​​as die party met wie u sake gedoen het, 'n vals naam of hoedanigheid gebruik het. In daardie geval stel 'n verkoper homself as betroubaar voor, terwyl sy kontakbesonderhede glad nie korrek is nie. Misleiding kan ook bestaan ​​uit truuks, soos die voorheen beskryf. Laastens is dit moontlik dat daar in die konteks van misleiding sprake is van 'n weefsel van fiksies, met ander woorde 'n opeenhoping van leuens. Slegs die aflewering van goedere waarvoor betaling gedoen is, is dus onvoldoende om bedrog te aanvaar en kan nie direk tot die skuldigbevinding lei nie.

Dit kan dus onder sekere omstandighede die geval wees dat u bedrieg voel, maar dat daar geen sprake is van bedrog in die sin van artikel 326 van die Strafwetboek nie. Dit is egter moontlik dat die burgerreg - in u geval - oop is vir die “scammer” deur aanspreeklikheid. Aanspreeklikheid kan op verskillende maniere ontstaan. Die twee algemeenste en mees bekende is skadeloosstelling en kontraktuele aanspreeklikheid. As u nog nie 'n ooreenkoms met die "swendelaar" aangegaan het nie, kan u op die eerste aanspreeklikheid staatmaak. Dit is die geval wanneer dit handel oor 'n onregmatige daad, die daad kan aan die dader toegeskryf word, u het skade gely en hierdie skade is die resultaat van die betrokke handeling. As daar aan hierdie voorwaardes voldoen word, kan 'n eis of verpligting in die vorm van vergoeding ontstaan.

Kontraktuele aanspreeklikheid sal gewoonlik by die 'eBay-gevalle' betrokke wees. U het immers volgens 'n goeie ooreenkoms gesluit. As die ander party nie sy verpligtinge kragtens die ooreenkoms nakom nie, kan hy 'n kontrakbreuk pleeg. Sodra daar 'n kontrakbreuk is, kan u die nakoming van die ooreenkoms of vergoeding eis. Dit is ook verstandig om die laaste party (termyn) die laaste kans te gee om u geld terug te gee of die produk deur middel van 'n kennisgewing van wanbetaling te stuur.

Om siviele gedinge in te stel, moet u weet wie die 'swendelaar' presies is. U moet ook 'n advokaat vir siviele geding betrek. Law & More het advokate wat kundiges is op die gebied van strafreg en siviele reg. Herken u uself in een van die situasies wat vroeër beskryf is, wil u weet of u die slagoffer van 'n bedrogspul is, of het u vrae oor die bedrogspul? Kontak die prokureurs van Law & More. Ons prokureurs bied u nie net advies aan nie, maar kan ook help met strafregtelike of siviele geding indien nodig.

Deel