Behoud van titel Beeld

Behoud van titel

Volgens die Burgerlike Wetboek is eienaarskap die omvattendste reg wat 'n persoon op 'n goed kan hê. In die eerste plek beteken dit dat ander die persoon se eienaarskap moet respekteer. As gevolg van hierdie reg is dit die eienaar wat moet bepaal wat met sy goedere gebeur. Die eienaar kan byvoorbeeld besluit om die eienaarskap van sy goed deur middel van 'n koopooreenkoms aan 'n ander persoon oor te dra. Vir 'n geldige oordrag moet daar egter aan 'n aantal wettige voorwaardes voldoen word. Die voorwaarde wat uiteindelik die eienaarskap van die goed oordra, is die lewering van die betrokke goed, byvoorbeeld deur dit letterlik aan die koper oor te gee, en nie die betaling van die koopprys soos algemeen gedink word nie. Met ander woorde, die koper word die eienaar van die goed tydens die aflewering daarvan.

Behoud van titel Beeld

Geen eiendomsvoorbehoud ooreengekom nie

In die besonder sal bogenoemde die geval wees as u nie met die koper ooreengekom het in terme van die behoud van die titel nie. Toegegee, benewens die aflewering, word die koopprys sowel as die termyn waarbinne die betaling daarvan deur die koper moet geskied in die koopooreenkoms ooreengekom. In teenstelling met aflewering, is (die betaling van) die koopprys egter nie 'n wettige vereiste vir die oordrag van eienaarskap nie. Dit is dus moontlik dat die koper aanvanklik die eienaar van u goedere word, sonder om die volle bedrag daarvoor te betaal. Sal die koper nie daarna betaal nie? Dan kan u byvoorbeeld nie net u goedere terugeis nie. Die nie-betalende koper kan immers eenvoudig die verworwe eiendomsreg op die goed oproep en daar word van u verwag om hierdie keer sy eiendomsreg in die betrokke item te respekteer. Met ander woorde, in daardie geval sal jy sonder jou goed of betaling wees en dus met leë hande. Dieselfde geld as die koper van plan is om te betaal, maar voor bankrotskap voor die werklike betaling plaasvind. Dit is 'n onaangename situasie wat terloops vermy kan word.

Behoud van titel as voorsorgmaatreël

Immers, voorkoming is beter as genesing. Daarom is dit verstandig om die beskikbare moontlikhede te gebruik. Die eienaar van die goed kan byvoorbeeld met die koper ooreenkom dat die eienaarskap slegs aan die koper sal oorgedra word indien aan sekere voorwaardes die koper voldoen. So 'n voorwaarde kan byvoorbeeld ook verband hou met die betaling van die koopprys en word ook eiendomsvoorbehoud genoem. Eiendomsvoorbehoud word gereguleer in Artikel 3:92 van die Nederlandse burgerlike wetboek en, indien ooreengekom, het dit dus die gevolg dat die verkoper wettig eienaar van die goed bly totdat die koper die volle ooreengekome prys vir die goedere betaal het. Eiendomsvoorbehoud dien dan as voorsorgmaatreël: betaal die koper nie? Of sal die koper bankrotskap in die gesig staar voordat hy die verkoper betaal? In daardie geval het die verkoper die reg om sy goedere van die koper terug te eis as gevolg van die voorgeskrewe eiendomsvoorbehoud. As die koper nie meewerk aan die aflewering van die goedere nie, kan die verkoper op wettige wyse tot beslaglegging en uitvoering oorgaan. Omdat die verkoper nog altyd die eienaar gebly het, val sy goed nie in die koper se bankrotskapboedel nie en kan dit uit die boedel geëis word. Word die koper aan die voorwaarde van betaling voldoen? Dan sal (slegs) die eienaarskap van die goed op die koper oorgaan.

'N Voorbeeld van die behoud van die titel: huurkoop

Een van die mees algemene transaksies waarin die partye die eiendomsvoorbehoud gebruik, is die huuraankoop, of die aankoop van byvoorbeeld 'n afbetaalde motor wat in artikel 7A: 1576 BW gereguleer word. Huurkoop behels dus koop en verkoop op afbetaling, waardeur die partye ooreenkom dat eienaarskap van die verkoopte goed nie net deur aflewering oorgedra word nie, maar slegs deur te voldoen aan die voorwaarde van volle betaling van die skuld deur die koper ingevolge die koopooreenkoms. Dit sluit nie transaksies in wat verband hou met alle vaste eiendom en die meeste geregistreerde eiendom nie. Hierdie transaksies word deur die wet uitgesluit van huurkoop. Uiteindelik beoog die huuraankoopskema met sy verpligte bepalings om die koper van byvoorbeeld 'n motor te beskerm teen te min huurkoop, sowel as die verkoper teen 'n te eensydige sterk posisie van die koper. .

Doeltreffendheid van die behoud van titel

Vir die effektiewe werking van die behoud van die titel is dit belangrik dat dit skriftelik opgeteken word. Dit kan in die koopooreenkoms of in 'n aparte ooreenkoms gedoen word. Eiendomsvoorbehoud word egter gewoonlik neergelê in die algemene bepalings en voorwaardes. In daardie geval moet egter in gedagte gehou word dat daar aan wetlike vereistes rakende die algemene voorwaardes voldoen moet word. Meer inligting oor die algemene voorwaardes en die toepaslike wetlike vereistes kan gevind word in een van ons vorige blogs: Algemene bepalings en voorwaardes: wat u moet weet.

Dit is ook belangrik in die konteks van effektiwiteit dat die behoud van die titel wat ingesluit moet word, ook geldig is. Hiertoe moet aan die volgende vereistes voldoen word:

  • die saak moet bepaalbaar of identifiseerbaar wees (beskryf)
  • die saak is moontlik nie in 'n nuwe saak opgeneem nie
  • die saak is miskien nie in 'n nuwe saak omgeskakel nie

Boonop is dit belangrik om nie te eng bepalings rakende die behoud van die titel te formuleer nie. Hoe smaller 'n eiendomsvoorbehoud geformuleer word, hoe meer word die risiko's oopgelaat. As daar verskeie items aan die verkoper afgelewer word, is dit dus verstandig om byvoorbeeld te reël dat die verkoper die eienaar bly van alle items wat afgelewer word totdat die volle koopprys betaal is, selfs al is 'n gedeelte van hierdie items die koper. Dieselfde geld vir die goedere van die koper waarin die goedere wat deur die verkoper afgelewer word, verwerk word of ten minste verwerk word. In hierdie geval word hierna ook verwys as 'n uitgebreide eiendomsvoorbehoud.

Vervreemding deur die koper onderhewig aan die behoud van die titel as 'n belangrike aandagpunt

Omdat die koper weens die ooreengekome eiendomsvoorbehoud nog nie die eienaar is nie, is hy in beginsel ook nie in staat om 'n ander wettige eienaar te maak nie. In werklikheid kan die koper dit natuurlik doen deur die goedere aan derde partye te verkoop, wat ook gereeld gebeur. Terloops, gegewe die interne verhouding met die verkoper, kan die koper tog gemagtig wees om die goedere oor te dra. In albei gevalle kan die eienaar nie sy goedere van 'n derde party terugeis nie. Die eiendomsvoorbehoud is immers slegs deur die verkoper teenoor die koper bepaal. Daarbenewens kan die derde, in die konteks van beskerming teen so 'n eis van die koper, op die bepaling van artikel 3:86 van die Burgerwet, of met ander woorde goeder trou vertrou. Dit sou net anders wees as hierdie derde party die eiendomsvoorbehoud tussen die koper en die verkoper geken het of sou weet dat dit in die bedryf gebruiklik is dat die goedere wat gelewer word onder eiendomsvoorbehoud afgelewer word en dat die koper finansieel siek was.

Die behoud van titel is 'n wettige, maar tog moeilike konstruksie. Dit is dus verstandig om 'n kundige advokaat te raadpleeg voordat u 'n eiendomsvoorbehoud aangaan. Het u te make met die behoud van die titel of het u hulp nodig om dit op te stel? Kontak dan Law & More. By Law & More ons verstaan ​​dat die afwesigheid van sodanige titelbewaring of die verkeerde opname daarvan verreikende gevolge kan hê. Ons advokate is kundiges op die gebied van kontraktereg en help u graag deur 'n persoonlike benadering.

Privaatheid instellings
Ons gebruik webkoekies om jou ervaring te verbeter terwyl ons ons webwerf gebruik. As jy ons Dienste via 'n blaaier gebruik, kan jy koekies deur jou webblaaierinstellings beperk, blokkeer of verwyder. Ons gebruik ook inhoud en skrifte van derde partye wat opsporingstegnologieë kan gebruik. Jy kan selektief jou toestemming hieronder verskaf om sulke derdeparty-inbeddings toe te laat. Vir volledige inligting oor die koekies wat ons gebruik, data wat ons insamel en hoe ons dit verwerk, kyk asseblief na ons Privaatheidsbeleid
Law & More B.V.