Beëindiging en kennisgewingstydperke

Beëindiging en kennisgewingstydperke

Wil u van 'n ooreenkoms ontslae raak? Dit is nie altyd dadelik moontlik nie. Dit is natuurlik belangrik of daar 'n skriftelike ooreenkoms is en of daar 'n kennisgewingstydperk aangegaan is. Soms is 'n wettige kennisgewingstydperk van toepassing op die ooreenkoms, terwyl u self geen konkrete ooreenkomste hieroor gemaak het nie. Om die duur van 'n kennisgewingstydperk te bepaal, is dit belangrik om te weet watter soort kontrak dit is en of dit vir 'n bepaalde of onbepaalde tyd aangegaan is. Dit is ook belangrik dat u behoorlik kennis gee van die beëindiging. Hierdie blog sal eers verduidelik wat duur ooreenkomste behels. Vervolgens word die onderskeid tussen vaste termynkontrakte en vaste kontrakte bespreek. Laastens bespreek ons ​​die maniere waarop 'n ooreenkoms beëindig kan word.

Beëindiging en kennisgewingstydperke

Kontrakte vir onbepaalde tyd

In die geval van langtermynooreenkomste, onderneem die partye om voortdurend oor 'n langer tydperk te presteer. Die opvoering kom dus terug of is agtereenvolgens. Voorbeelde van langtermynkontrakte is byvoorbeeld huur- en dienskontrakte. Omgekeerd is langtermynkontrakte kontrakte wat vereis dat die partye eenmalig moet optree, soos byvoorbeeld 'n koopooreenkoms.

Bepaalde tydperk

As 'n ooreenkoms vir 'n vasgestelde tydperk aangegaan is, is daar duidelik ooreengekom wanneer die ooreenkoms sal begin en wanneer dit sal eindig. In die meeste gevalle is dit nie die bedoeling dat die ooreenkoms voortydig beëindig kan word nie. In beginsel is dit dan nie moontlik om die ooreenkoms eensydig te beëindig nie, tensy daar 'n moontlikheid in die ooreenkoms bestaan.

Wanneer onvoorsiene omstandighede egter ontstaan, kan die moontlikheid van beëindiging ontstaan. Dit is belangrik dat die omstandighede nog nie in aanmerking geneem is nie. Verder moet die onvoorsiene omstandighede van so 'n ernstige aard wees dat daar nie van die ander party verwag kan word om die kontrak te handhaaf nie. Onder hierdie omstandighede kan 'n voortgesette prestasie-ooreenkoms ook beëindig word deur die hof te ontbind.

Onbepaalde tyd

Termynkontrakte vir onbepaalde tyd is in beginsel altyd per kennisgewing beëindig.

In die regspraak word die volgende beginsels gebruik by die beëindiging van oop kontrakte:

  • As die wet en die ooreenkoms nie voorsiening maak vir 'n stelsel van beëindiging nie, is die permanente kontrak in beginsel vir 'n onbepaalde tyd beëindig;
  • In sommige gevalle kan die vereistes van redelikheid en billikheid egter beteken dat beëindiging slegs moontlik is as daar 'n voldoende ernstige grond vir die beëindiging is;
  • In sommige gevalle kan die vereistes van redelikheid en billikheid vereis dat 'n sekere kennisgewingstydperk nagekom moet word of dat die kennisgewing vergesel moet word van 'n aanbod om vergoeding of skadevergoeding te betaal.

Sekere kontrakte, soos dienskontrakte en huurkontrakte, het wettige kennisgewingstydperke. Ons webwerf bevat afsonderlike publikasies oor hierdie onderwerp.

Wanneer en hoe kan u 'n ooreenkoms kanselleer?

Of en hoe 'n ooreenkoms beëindig kan word, hang in die eerste plek af van die inhoud van die ooreenkoms. Moontlikhede van beëindiging word ook in algemene bepalings en voorwaardes ooreengekom. Dit is dus verstandig om eers na hierdie dokumente te kyk om te sien watter moontlikhede daar is om 'n ooreenkoms te beëindig. Regtens gesproke word dit dan na beëindiging verwys. Oor die algemeen word beëindiging nie deur die wet gereguleer nie. Die bestaan ​​van die moontlikheid van beëindiging en die voorwaardes daarvan word in die ooreenkoms gereguleer.

Wil u per brief of per e-pos uitteken?

Baie kontrakte bevat 'n vereiste dat die ooreenkoms slegs skriftelik kan beëindig word. Vir sommige soorte kontrakte word dit selfs uitdruklik in die wet vermeld, byvoorbeeld in die geval van aankope van eiendom. Tot onlangs was dit nie moontlik om sulke kontrakte per e-pos te beëindig nie. Die wet is egter in hierdie opsig gewysig. In sommige omstandighede word 'n e-pos as 'skryf' beskou. As die kontrak nie bepaal dat die kontrak per aangetekende brief moet beëindig word nie, maar slegs na 'n skriftelike kennisgewing verwys, is dit voldoende om 'n e-pos te stuur.

Daar is egter 'n nadeel om per e-pos uit te teken. Die stuur van e-pos is onderhewig aan die sogenaamde 'ontvangsteorie'. Dit beteken dat 'n verklaring wat aan 'n sekere persoon gerig is eers van krag word sodra die verklaring daardie persoon bereik het. Om dit alleen te stuur, is dus nie voldoende nie. 'N Verklaring wat die geadresseerde nie bereik het nie, het geen effek nie. Wie 'n ooreenkoms per e-pos ontbind, moet dus bewys dat die e-pos die geadresseerde wel bereik het. Dit is slegs moontlik as die persoon aan wie die e-pos gestuur is, reageer op die e-pos, of as 'n lees- of ontvangsbewys gevra word.

As u 'n ooreenkoms wil ontbind wat reeds gesluit is, is dit verstandig om eers na die algemene bepalings en voorwaardes en die kontrak te kyk om vas te stel wat oor die beëindiging bepaal is. As die ooreenkoms skriftelik moet beëindig word, is dit die beste om dit per geregistreerde pos te doen. As u wel besluit om per e-pos te beëindig, moet u bewys lewer dat die geadresseerde die e-pos ontvang het.

Wil u 'n ooreenkoms kanselleer? Of het u vrae rakende die beëindiging van ooreenkomste? Moet dan nie huiwer om die prokureurs van Law & More. Ons is bereid om u ooreenkomste te hersien en u die regte advies te gee.

 

Privaatheid instellings
Ons gebruik webkoekies om jou ervaring te verbeter terwyl ons ons webwerf gebruik. As jy ons Dienste via 'n blaaier gebruik, kan jy koekies deur jou webblaaierinstellings beperk, blokkeer of verwyder. Ons gebruik ook inhoud en skrifte van derde partye wat opsporingstegnologieë kan gebruik. Jy kan selektief jou toestemming hieronder verskaf om sulke derdeparty-inbeddings toe te laat. Vir volledige inligting oor die koekies wat ons gebruik, data wat ons insamel en hoe ons dit verwerk, kyk asseblief na ons Privaatheidsbeleid
Law & More B.V.