As 'n onderneming kan u omgewingsreg teëkom as u die uitstoot van gasse, die verwydering van afvalstowwe of die besoedeling van grond of water moet hanteer. Miskien moet u ook aan die soneringsplanne en omgewingspermitte voldoen. Wat openbare reg betref, kan u ook dink aan die uitstoot van ammoniak deur veeplase. Die regering probeer besoedeling voorkom en die kwaliteit van grond, lug en water beskerm deur middel van omgewingswetgewing.

OP soek na 'n omgewingsregter?
KOM KONTAK MET LAW & MORE

Omgewingsreg

As 'n onderneming kan u omgewingsreg teëkom as u die uitstoot van gasse, die verwydering van afvalstowwe of die besoedeling van grond of water moet hanteer. Miskien moet u ook aan die soneringsplanne en omgewingspermitte voldoen. Wat openbare reg betref, kan u ook dink aan die uitstoot van ammoniak deur veeplase. Die regering probeer besoedeling voorkom en die kwaliteit van grond, lug en water beskerm deur middel van omgewingswetgewing. Hierdie wetgewing word byvoorbeeld neergelê in die Wet op Omgewingsbestuur, die Wet op die Algemene Bepalings vir Omgewingsreg en sedert 2021 in die Wet op Omgewingsreg. Die handhawing van hierdie omgewingswette vind plaas in die Nederlandse administratiefreg, strafregtelike en siviele reg. Die inspektoraat van die Ministerie van Behuising, Ruimtelike Beplanning en die Omgewing (VROM) kontroleer en inspekteer maatskappye vir die nakoming van hierdie wette en regulasies.

Vinnige kieslys

Jy kan kontak Law & More vir meer inligting oor:

• Regulering van konstruksie- en nywerheidsaktiwiteite
• Beskerming van die natuur en landskap
• Ruimtelike beplanning en provinsiale beleid
• Omgewingspermitte en soneringsplanne
• Omgewingsaanspreeklikheid

Wil u meer wetlike inligting hieroor hê? U kan ons kontak vir regsadvies en regshulp vir al u omgewingsvrae en -probleme. Dit is ook moontlik om regstappe vir u onderneming te begin. Ons omgewingsadvokate is gereed om u vrae te beantwoord.

Tom Meevis

Tom Meevis

Besturende vennoot / advokaat

 Bel +31 (0) 40 369 06 80

Ons kundigheid in energiereg

sonenergie

sonenergie

Ons fokus op energiereg wat op wind- en sonenergie fokus

Energiereg

Energiereg

Beide Nederlandse en Europese wette is van toepassing op energiereg. Laat ons u inlig en adviseer

Emissieregte / emissiehandel

Emissieregte / emissiehandel

Is u op soek na 'n spesialis in emissiehandel? Ons help u graag verder!

Energie produsent

Energie produsent

Het u te doen met die enigste energie? Ons kundiges help u graag

"Ek wou hê
'n prokureur te hê wat
is altyd gereed vir my,
selfs in die naweke ”

Omgewingsreëls vir u onderneming

Watter omgewingswette van toepassing is op u onderneming en of u die Ministerie van Behuising, Ruimtelike Beplanning en die Omgewing moet hanteer, hang af van die mate waarin u onderneming 'n invloed op die omgewing het. In Nederland word drie kategorieë ondernemings in hierdie konteks gedefinieër:

Kategorie A: ondernemings in hierdie kategorie het die minste invloed op die omgewing. Ondernemings in hierdie kategorie bestaan ​​veral uit kantore, banke en kleuter en het ten minste 'n minimum impak op omgewingsreg. Sulke ondernemings hoef nie 'n omgewingspermit vir hul aktiwiteite aan te vra nie en hoef ook nie aktiwiteitsbevel aan te meld nie.

Kategorie B: ondernemings wat 'n beduidende invloed op die omgewing het, word in kategorie B geplaas. Vir hul bedryfsaktiwiteite, soos drukwerk en motorwas en -herstel, moet hulle aktiwiteitsbesluit rapporteer. Die kennisgewing kan handel oor die toepassing van besoedelde grond, storting en vervoer van afval of 'n ongewone voorval. In 'n aantal gevalle moet 'n beperkte omgewingspermit (OBM) ook toegepas word.

Kategorie C: ondernemings binne hierdie kategorie, byvoorbeeld metaalbewerkingsondernemings, het 'n groot invloed op die omgewing. Hierdie kategorie is ook onderworpe aan 'n verpligting om inligting te verskaf op grond van die aktiwiteitsbesluit. Boonop moet hierdie ondernemings ook om 'n omgewingspermit aansoek doen vir hul bedryfsaktiwiteite. Die omgewingsregadvokate van Law & More kan bepaal onder watter kategorie u onderneming genoteer is en aan watter verpligtinge u moet voldoen. U kan ook hulp van ons verwag om aansoek te doen vir 'n omgewingspermit of om 'n kennisgewing van die aktiwiteitsbevel te maak.

Omgewingspermit

Ondernemings in die kategorie C moet om 'n omgewingspermit aansoek doen. Sonder hierdie permit is dit verbode om 'n onderneming te begin, te verander of te bedryf. Die volgende voorwaardes moet nagekom word voordat die omgewingpermit verleen word:

• daar moet 'n Wm-onderneming wees;
• die Wm-onderneming moet aangestel word in die Wet op die Toestemming van die Omgewing (Algemene Bepalings).

Ingevolge die Wet op Omgewingsbestuur word Wm-onderneming beskou as bestaan ​​as die onderneming 'n onderneming het (of dit is die grootte van 'n maatskappy), die aktiwiteit op een plek is en duur minstens ses maande (of keer gereeld na die dieselfde ligging) en die aktiwiteit is opgeneem in Aanhangsel I van die Omgewingsreg-besluit.

Omgewingsreg

Omgewingspermit beperkte omgewingstoets (OBM)

'N Onderneming moet aansoek doen om 'n OBM vir twee soorte aktiwiteite:

• aktiwiteite waarvoor die bevoegde owerheid moet beoordeel of die aktiwiteit geskik is vir die plaaslike situasie;
• aktiwiteite waarvoor 'n omgewingsimpakstudie verpligtend is. So 'n assessering fokus veral op moontlike nadelige gevolge vir die omgewing.

Die aktiwiteite kan insluit die oprigting van 'n onderneming, maar ook die aanbring van veranderinge. Dit is ook moontlik dat twee OBM's vir een onderneming benodig word. As u aansoek doen om 'n OBM vir 'n sekere aktiwiteit, sal die bevoegde owerheid, gewoonlik die munisipaliteit, die betrokke aktiwiteit nagaan voordat u met u aktiwiteit kan begin. Dit sal lei tot 'n magtiging of weiering.

Wet op Omgewingsbeplanning

Hierdie wet is reeds deur die parlement goedgekeur en sal na verwagting in 2021 in werking tree. Die belangrikste bydrae van die Omgewingswet is die samestelling van verskeie bestaande wette om die omgewingswetgewing deursigtiger en gebruikersvriendeliker te maak. Die advokate van Law & More kan u adviseer oor die oorgangswet en moontlike wysigings wat vir u onderneming van toepassing kan wees.

Wil u weet wat? Law & More kan u as regsfirma in Eindhoven doen?
Kontak ons ​​dan per telefoon +31 40 369 06 80 of stuur 'n e-pos na:

Mnr. Tom Meevis, advokaat by Law & More - [e-pos beskerm]
Mnr. Maxim Hodak, advokaat by & More - [e-pos beskerm]

Law & More B.V.