Wat om te doen in geval van ongemagtigde klankmonsterneming?

Wat om te doen in geval van ongemagtigde klankmonsterneming?

Klanksteekproefneming of musieksteekproefneming is 'n tegniek wat tans algemeen gebruik word waardeur klankfragmente elektronies gekopieer word om dit, dikwels in gewysigde vorm, in 'n nuwe (musikale) werk te gebruik, gewoonlik met behulp van 'n rekenaar. Klankfragmente kan egter aan verskeie regte onderhewig wees, as gevolg waarvan ongemagtigde monsterneming onwettig kan wees.

Sampling maak gebruik van bestaande klankfragmente. Die komposisie, lirieke, uitvoering en opname van hierdie klankfragmente kan onderhewig wees aan kopiereg. Die komposisie en lirieke kan deur kopiereg beskerm word. Die (opname van die) uitvoering kan deur die uitvoerder se verwante reg beskerm word, en die fonogram (die opname) kan beskerm word deur die verwante reg van die fonogramvervaardiger. Artikel 2 van die EU-kopieregrichtlijn (2001/29) verleen aan die outeur, die kunstenaar en die fonogramvervaardiger 'n eksklusiewe reg van reproduksie, wat neerkom op die reg om reproduksies van die beskermde 'voorwerp' te magtig of te verbied. Die skrywer kan die komponis en/of outeur van die lirieke wees, sangers en/of musikante is gewoonlik die uitvoerende kunstenaar (Artikel 1 onder a van die Wet op Buurregte (NRA)) en die fonogramvervaardiger is die persoon wat die eerste opname maak , of laat maak en dra die finansiële risiko (Artikel 1 onder d van die NRA). Wanneer 'n kunstenaar onder sy eie bestuur sy eie liedjies skryf, optree, opneem en vrystel, word hierdie verskillende partye in een persoon verenig. Die kopiereg en gepaardgaande regte is dan in die hande van een persoon.

Wat om te doen in geval van ongemagtigde klankmonsterneming?

In Nederland is die Kopieregrichtlijn onder meer in die Outeursregwet (CA) en die NRA geïmplementeer. Artikel 1 van die GR beskerm die outeur se reproduksiereg. Die Outeursregwet gebruik die term 'reproduksie' eerder as 'kopiëring', maar in die praktyk is albei terme soortgelyk. Die reproduksiereg van die uitvoerende kunstenaar en die fonogramvervaardiger word onderskeidelik deur Artikels 2 en 6 van die NRA beskerm. Soos die kopieregrichtlijn, definieer hierdie bepalings nie wat 'n (volledige of gedeeltelike) reproduksie uitmaak nie. Ter illustrasie: Artikel 13 van die Outeursregwet bepaal dat "enige volledige of gedeeltelike verwerking of nabootsing in 'n gewysigde vorm” 'n reproduksie uitmaak. 'n Reproduksie sluit dus meer as 'n 1-tot-1-kopie in, maar dit is onduidelik watter maatstaf gebruik moet word om grensgevalle te assesseer. Hierdie gebrek aan duidelikheid het vir 'n lang tyd 'n impak op die praktyk van klankmonstering gehad. Die kunstenaars in die steekproef het nie geweet wanneer hul regte geskend word nie.

In 2019 het die Hof van Justisie van die Europese Unie (CJEU) dit gedeeltelik in die Pelham uitspraak, na aanleiding van voorlopige vrae wat deur die Duitse Bundesgerichtshof (BGH) geopper is (CJEU 29 Julie 2019, C-476/17, ECLI:EU:C:2019:624). Die CJEU het onder meer bevind dat 'n monster 'n reproduksie van 'n fonogram kan wees, ongeag die lengte van die monster (par. 29). Daarom kan 'n een sekonde monster ook 'n oortreding uitmaak. Daarbenewens is beslis dat "waar, in die uitoefening van sy vryheid van uitdrukking, 'n gebruiker 'n klankfragment van 'n fonogram transkribeer vir gebruik in 'n nuwe werk, in 'n veranderde vorm wat vir die oor onherkenbaar is, moet sodanige gebruik geag word nie 'n 'reproduksie' uit te maak nie. binne die betekenis van artikel 2(c) van richtlijn 2001/29′ (paragraaf 31, artikel onder 1). As ’n monster dus só geredigeer is dat die klankfragment wat oorspronklik oorgeneem is nie meer vir die oor herkenbaar is nie, is daar geen sprake van ’n weergee van ’n fonogram nie. In daardie geval is toestemming vir klankmonsterneming van die betrokke regtehouers nie nodig nie. Na 'n terugverwysing van die CJEU, het die BGH op 30 April 2020 beslis in Metaal op Metall IV, waarin dit die oor gespesifiseer het waarvoor die monster onherkenbaar moet wees: die oor van die gemiddelde musiekluisteraar (BGH 30 April 2020, I ZR 115/16 (Metaal op Metall IV), par. 29). Alhoewel die uitsprake van die EHJ en die BGH die verwante reg van die fonogramvervaardiger betref, is dit aanneemlik dat die kriteria wat in hierdie uitsprake geformuleer is, ook van toepassing is op 'n skending deur klanksteekproefneming van die kunstenaar se outeursreg en verwante reg. Die outeursreg en die verwante regte van die uitvoerder het wel 'n hoër beskermingsdrempel sodat 'n beroep op die verwante reg van die fonogramvervaardiger in beginsel meer suksesvol sal wees in die geval van 'n beweerde skending deur klanksteekproefneming. Vir kopieregbeskerming moet 'n klankfragment byvoorbeeld as 'n 'eie intellektuele skepping' kwalifiseer. Daar is geen sodanige beskermingsvereiste vir die naburige regtebeskerming van die fonogramvervaardiger nie.

In beginsel is dit dus 'n inbreuk op die reproduksiereg indien iemand monsters a klink op 'n manier wat vir die gemiddelde musiekluisteraar herkenbaar is. Artikel 5 van die Kopieregrichtlijn bevat egter verskeie beperkings en uitsonderings op die reproduksiereg in Artikel 2 van die Kopieregrichtlijn, insluitend 'n aanhalingsuitsondering en 'n uitsondering vir parodie. Klankmonsterneming in 'n normale kommersiële konteks sal gewoonlik nie hierdeur gedek word nie, in die lig van die streng wetlike vereistes.

Iemand wat hom in 'n situasie bevind waar sy klankfragmente gemonster word, moet homself dus die volgende vraag vra:

 • Het die persoon wat steekproefneming toestemming om dit te doen van die relevante regtehouers?
 • Is die voorbeeld geredigeer om dit vir die gemiddelde musiekluisteraar onherkenbaar te maak?
 • Val die steekproef onder enige van die uitsonderings of beperkings?

In die geval van 'n beweerde oortreding, kan op die volgende maniere opgetree word:

 • Stuur 'n dagvaardingsbrief om die oortreding te staak.
  • ’n Logiese eerste stap as jy wil hê dat die oortreding so gou moontlik moet stop. Veral as jy nie skadevergoeding soek nie maar net wil hê die oortreding moet stop.
 • Onderhandel met die beweerde oortreder om duidelik die monster.
  • Dit kan so wees dat die beweerde inbreukmaker nie opsetlik, of ten minste sonder om twee keer te dink, iemand se regte geskend het nie. In daardie geval kan die beweerde oortreder gedagvaar word en duidelik gemaak word dat oortreding plaasgevind het. Van daar af kan die voorwaardes onderhandel word vir die verlening van toestemming deur die regtehouer om te monster. Toeskrywing, toepaslike vergoeding of tantième kan byvoorbeeld deur die regtehouer geëis word. Hierdie proses van verlening en verkryging van toestemming om te monster word ook genoem klaring. In die normale verloop van gebeure vind hierdie proses plaas voordat enige oortreding plaasvind.
 • Inisieer 'n siviele aksie in die hof teen die beweerde oortreder.
  • 'n Eis kan by die hof ingedien word op grond van 'n skending van kopiereg of verwante regte. Daar kan byvoorbeeld beweer word dat die ander party onregmatig opgetree het deur oortreding (Artikel 3:302 van die Nederlandse Burgerlike Wetboek), skadevergoeding kan geëis word (Artikel 27 van die GR, Artikel 16 paragraaf 1 van die NRA) en 'n wins oorhandig kan word (Artikel 27a van die GR, Artikel 16 paragraaf 2 van die NRA).

Law & More sal u met graagte bystaan ​​met die opstel van 'n eisbrief, die onderhandelinge met die beweerde oortreder en/of die aanvang van regstappe.

Privaatheid instellings
Ons gebruik webkoekies om jou ervaring te verbeter terwyl ons ons webwerf gebruik. As jy ons Dienste via 'n blaaier gebruik, kan jy koekies deur jou webblaaierinstellings beperk, blokkeer of verwyder. Ons gebruik ook inhoud en skrifte van derde partye wat opsporingstegnologieë kan gebruik. Jy kan selektief jou toestemming hieronder verskaf om sulke derdeparty-inbeddings toe te laat. Vir volledige inligting oor die koekies wat ons gebruik, data wat ons insamel en hoe ons dit verwerk, kyk asseblief na ons Privaatheidsbeleid
Law & More B.V.