Die lisensie-ooreenkoms

Die lisensie-ooreenkoms

Intellektuele eiendom regte bestaan ​​om u skeppings en idees te beskerm teen ongemagtigde gebruik deur derde partye. In sekere gevalle, byvoorbeeld as u u skeppings kommersieel wil laat ontgin, wil u dalk hê dat ander dit kan gebruik. Maar hoeveel regte wil u aan ander gee ten opsigte van u intellektuele eiendom? Mag die derde party byvoorbeeld die teks vertaal, verkort of aanpas waarop u die outeursreg besit? Of verbeter u gepatenteerde uitvinding? Die lisensie-ooreenkoms is 'n gepaste regsmiddel om mekaar se regte en verpligtinge met betrekking tot die gebruik en uitbuiting van intellektuele eiendom vas te stel. In hierdie artikel word presies uiteengesit wat die lisensieooreenkoms behels, watter soorte daar is en watter aspekte gewoonlik deel uitmaak van hierdie ooreenkoms.

Die lisensie-ooreenkoms

Intellektuele eiendom en die lisensie

Die resultate van geestelike arbeid word intellektuele eiendomsreg genoem. Die verskillende soorte regte verskil in aard, hantering en duur. Voorbeelde hiervan is kopiereg, handelsregte, patente en handelsname. Hierdie regte is sogenaamde eksklusiewe regte, wat beteken dat derde partye dit slegs mag gebruik met die toestemming van die persoon wat die regte besit. Hierdeur kan u uitgebreide idees en kreatiewe konsepte beskerm. Een manier om toestemming vir gebruik aan derde partye te verleen, is deur 'n lisensie uit te reik. Dit kan in enige vorm mondelings of skriftelik gegee word. Dit is raadsaam om dit skriftelik in 'n lisensieooreenkoms neer te lê. In die geval van 'n eksklusiewe outeursreglisensie is dit selfs deur die wet vereis. 'N Skriftelike lisensie is ook registreerbaar en wenslik in geval van geskille en onduidelikhede rakende die inhoud van die lisensie.

Die inhoud van die lisensieooreenkoms

'N Lisensie-ooreenkoms word gesluit tussen die lisensiegewer (die houer van 'n intellektuele eiendomsreg) en die lisensiehouer (die een wat die lisensie verkry). Die kern van die ooreenkoms is dat die lisensiehouer die uitsluitlike reg van die lisensiegewer mag gebruik binne die voorwaardes in die ooreenkoms. Solank die lisensiehouer aan hierdie voorwaardes voldoen, sal die lisensiegewer nie sy regte teen hom inroep nie. Wat inhoud betref, moet daar dus baie gereguleer word om die gebruik van die lisensiehouer op grond van die perke van die lisensiegewer te beperk. Hierdie afdeling beskryf enkele aspekte wat in 'n lisensieooreenkoms neergelê kan word.

Partytjies, omvang en duur

Eerstens is dit belangrik om die partye in die lisensieooreenkoms. Dit is belangrik om deeglik te oorweeg wie geregtig is om die lisensie te gebruik as dit 'n groeponderneming betref. Daarbenewens moet na die partye verwys word met hul volledige statutêre name. Die omvang moet ook breedvoerig beskryf word. Ten eerste is dit belangrik om die voorwerp waarop die lisensie betrekking het. Beteken dit byvoorbeeld net die handelsnaam of ook die sagteware? 'N Beskrywing van die intellektuele eiendomsreg in die ooreenkoms is dus raadsaam, sowel as byvoorbeeld die aansoek- en / of publikasienommer as dit 'n patent of handelsmerk betref. Tweedens is dit belangrik hoe hierdie voorwerp gebruik kan word. Mag die lisensiehouer sublisensies agterlaat of die intellektuele eiendomsreg benut deur dit in produkte of dienste te gebruik? Derdens is die gebied (byvoorbeeld Nederland, Benelux, Europa, ens.) waarin die lisensie gebruik mag word, moet ook gespesifiseer word. Uiteindelik het die duur moet ooreengekom word, wat vas of onbepaald kan wees. As die betrokke intellektuele eiendomsreg 'n tydsbeperking het, moet dit ook in ag geneem word.

Tipes lisensies

Die ooreenkoms moet ook vermeld watter soort lisensie dit is. Daar is verskillende moontlikhede, waarvan die mees algemene is:

 • Exclusive: Die lisensiehouer alleen verkry die reg om die intellektuele eiendomsreg te gebruik of te benut.
 • Nie-eksklusief: die lisensiegewer kan ander partye benewens die lisensiehouer lisensieer en die intellektuele eiendomsreg self gebruik en ontgin.
 • Enig: 'n semi-eksklusiewe tipe lisensie waarin een lisensiehouer die intellektuele eiendomsreg langs die lisensiegewer mag gebruik en ontgin.
 • Open: enige belanghebbende party wat aan die voorwaardes voldoen, sal 'n lisensie ontvang.

Dikwels kan 'n hoër fooi vir 'n eksklusiewe lisensie verkry word, maar dit hang af van die spesifieke omstandighede of dit 'n goeie keuse is. 'N Nie-eksklusiewe lisensie kan meer buigsaamheid bied. Daarbenewens kan 'n eksklusiewe lisensie van min nut wees as u 'n eksklusiewe lisensie verleen omdat u van die ander party verwag om u idee of konsep te kommersialiseer, maar die lisensiehouer doen dan niks daarmee nie. Daarom kan u ook die lisensiehouer sekere verpligtinge oplê oor wat hy ten minste met u intellektuele eiendomsreg moet doen. Afhangend van die tipe lisensie, is dit dus baie belangrik om die voorwaardes waaronder die lisensie verleen word, behoorlik neer te lê.

Ander aspekte

Ten slotte kan daar ander aspekte wees wat gewoonlik in 'n lisensieooreenkoms behandel word:

 • Die fooi en die bedrag daarvan. As 'n fooi gehef word, kan dit 'n vaste periodieke bedrag (lisensiegeld), royalty's (byvoorbeeld 'n persentasie van die omset) of 'n eenmalige bedrag wees (lomp som). Tydperke en reëlings vir wanbetaling of laat betaling moet ooreengekom word.
 • Toepaslike reg, bevoegde hof or arbitrasie / bemiddeling
 • Vertroulike informasie en vertroulikheid
 • Skikking van oortredings. Aangesien die lisensiehouer self nie wettiglik geregtig is om verrigtinge te begin sonder magtiging daartoe nie, moet dit in die ooreenkoms gereguleer word, indien nodig.
 • Oordraagbaarheid van die lisensie: as oordragbaarheid nie deur die lisensiegewer verlang word nie, moet dit ooreengekom word in die kontrak.
 • Kennisoordrag: 'n lisensie-ooreenkoms kan ook gesluit word vir kennis. Dit is vertroulike kennis, gewoonlik van tegniese aard, wat nie deur patentregte gedek word nie.
 • Nuwe ontwikkelings. Daar moet ook ooreenkomste getref word of nuwe ontwikkelings van die intellektuele eiendom ook deur die lisensiehouer gedek word. Dit kan ook so wees dat die lisensiehouer die produk verder ontwikkel en die lisensiegewer hiervan wil baat. In daardie geval kan 'n nie-eksklusiewe lisensie vir die lisensiegewer van nuwe ontwikkelings van die intellektuele eiendom bepaal word.

Samevattend is die lisensie-ooreenkoms 'n ooreenkoms waarin 'n lisensiehouer regte verleen word deur 'n lisensiegewer om intellektuele eiendom te gebruik en / of te ontgin. Dit is handig as die lisensiegewer sy konsep of werk deur 'n ander wil kommersialiseer. Een lisensie-ooreenkoms is nie soos 'n ander nie. Dit is omdat dit 'n gedetailleerde ooreenkoms is wat kan verskil in terme van omvang en voorwaardes. Dit kan byvoorbeeld van toepassing wees op verskillende intellektuele eiendomsregte en hoe dit gebruik word, en daar is ook verskille in terme van vergoeding en eksklusiwiteit. Hopelik het hierdie artikel u 'n goeie idee gegee oor die lisensie-ooreenkoms, die doel daarvan en die belangrikste aspekte van die inhoud daarvan.

Het u nog vrae oor hierdie ooreenkoms nadat u hierdie artikel gelees het? Kontak dan asseblief Law & More. Ons advokate is gespesialiseerd in intellektuele eiendomsreg, veral op die gebied van outeursreg, handelsmerkregte, handelsname en patente. Ons is gereed om al u vrae te beantwoord en sal u ook graag help om 'n geskikte lisensieooreenkoms op te stel.

Privaatheid instellings
Ons gebruik webkoekies om jou ervaring te verbeter terwyl ons ons webwerf gebruik. As jy ons Dienste via 'n blaaier gebruik, kan jy koekies deur jou webblaaierinstellings beperk, blokkeer of verwyder. Ons gebruik ook inhoud en skrifte van derde partye wat opsporingstegnologieë kan gebruik. Jy kan selektief jou toestemming hieronder verskaf om sulke derdeparty-inbeddings toe te laat. Vir volledige inligting oor die koekies wat ons gebruik, data wat ons insamel en hoe ons dit verwerk, kyk asseblief na ons Privaatheidsbeleid
Law & More B.V.